تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات صدا برداری

میکروفن بی سیم رود Rode Wireless GO II

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات صدا برداری

میکروفن بی سیم سونی Sony UWP-D12

تماس بگیرید